Gallery อาคารไนซ์แมนชั่น 2 8 ชั้น 164 ห้อง

ชื่อโครงการ : อาคารไนซ์แมนชั่น 2 8 ชั้น 164 ห้อง
เจ้าของ : บริษัท ไนซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สถานที่ : แยกเหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 30,100,000.00 บาท
Page : 1