Gallery

เลือกโครงการก่อสร้าง
ชื่อโครงการ : บ้านจัดสรรโครงการกฤษดาซิตี้ เลคแอนด์ พาร์ค
เจ้าของ : บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ : 13,840,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : บ้านพักอาศัยและสำนักงาน 4 ชั้น
เจ้าของ : หจก. ชัยไทยศิลป์เอ็กซ์ปอร์ต / คุณชัย ศรีรวีวิลาส
สถานที่ : ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 81,400,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : คอกม้า ฟาร์มอำนวยชัย
เจ้าของ : คุณกฤษณา อัมพุช
สถานที่ : ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ : 46,000,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : บ้านพักตากอากาศฟาร์มอำนวยชัย
เจ้าของ : คุณกฤษณา อัมพุช
สถานที่ : ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ : 26,000,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : บ้านพระรามเก้า
เจ้าของ : คุณศุภชัย อัมพุช
สถานที่ : ซอยพระรามเก้า 53 ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 12,000,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : งานแก้ไขการทรุดตัวอาคารโรงงาน
เจ้าของ : บริษัท ดับเบิ้ลยู เฮกิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ : ถนนพระราม 2 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 4,600,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : อาคารสำนักงาน 3 ชั้น
เจ้าของ : บริษัท โวเนสไทย คอนโทรล จำกัด
สถานที่ : บางนา กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 5,350,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : ระบบระบายน้ำเสียภายในโรงงาน
เจ้าของ : บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย ไฮลดิ้งส์ จำกัด
สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมลาดกะบัง กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ : 5,150,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : ถังเก็บน้ำดิบฝังดินขนาด 550 ลูกบาศก์เมตร
เจ้าของ : บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย ไฮลดิ้งส์ จำกัด
สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมลาดกะบัง กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ : 4,100,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : อาคารสำนักงานและโรงงาน
เจ้าของ : บริษัท สวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี สมุทรปราการ
งบประมาณ : 18,800,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : อาคารโรงงาน บริษัทสยามพลาส
เจ้าของ : บริษัท สยามพลาส อุตสาหกรรม จำกัดจำกัด
สถานที่ : ซอยบุญศิริ ปากน้ำ สมุทรปราการ
งบประมาณ : 4,200,000 บาท
ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารกองการแพทย์
เจ้าของ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สถานที่ : คลองเตย กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 4,990,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : พลาซ่าลากูน วังหิน
เจ้าของ : บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
สถานที่ : ถนนลาดพร้าว - วังหิน กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 7,200.000.00 บาท
ชื่อโครงการ : อาคารไนซ์แมนชั่น 3  224 ห้อง
เจ้าของ : บริษัท ไนซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สถานที่ : ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 62,000,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : อาคารไนซ์แมนชั่น 2 8 ชั้น 164 ห้อง
เจ้าของ : บริษัท ไนซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สถานที่ : แยกเหม่งจ๋าย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 30,100,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : อาคารไนซ์แมนชั่น 1  113 ห้อง
เจ้าของ : บริษัท ไนซ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สถานที่ : รามคำแหง 54 ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 12,100,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : อาคารพาณิชย์โครงการกรีนพาราไดซ์
เจ้าของ : โครงการกรีนพาราไดซ์
สถานที่ : ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 5,800,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
เจ้าของ : บริษัท ดราก้อน ลอร์ด จำกัด
สถานที่ : ซอยพิบูลย์เวศม์ เอกมัย กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 6,600.000.00 บาท
ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงสำนักงาน สาขาลาดพร้าว
เจ้าของ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่ : ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 5,600,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : บ้านพักอาศัย 3 ชั้น
เจ้าของ : -
สถานที่ : ถนนราษฎร์บูรณะ เขตบางมด กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 8,700,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
เจ้าของ : -
สถานที่ : หมู่บ้านปัญญารามอินทรา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 11,500,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
เจ้าของ : คุณวีระ เดชดำรง
สถานที่ : โครงการรอยัลเพลส บางนา กรุงเทพฯ
งบประมาณ : 18,800,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ
เจ้าของ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สถานที่ : อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ : 3,845,000.00 บาท
ชื่อโครงการ : ศุนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
เจ้าของ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สถานที่ : อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
งบประมาณ : 4,808,000.00 บาท